Welkom Profiel Producten
Opdrachten Partners in producten Publicaties
Inspiratie
Producten Creatieve economie

Volgens de Amerikaanse econoom Richard Florida is creativiteit de motor voor economische groei. In Nederland houdt menig gemeente zich bezig met het ontwikkelen van beleid op dit gebied. In Amsterdam wordt zelfs gesproken over een wethouder creativiteit. Maar wat is creativiteit eigenlijk? Is creativiteit wel te (be)sturen? Hoe ontwikkel je beleid op creativiteit?
De workshop geeft stof tot nadenken en levert deelnemers concrete ideeën op over het thema in hun eigen professionele omgeving.