Welkom Profiel Producten
Opdrachten Partners in producten Publicaties
Inspiratie
Producten ID- Management

Toeval?Toeval en kansen herkennen spelen een belangrijke rol bij het krijgen van ideeën. De Post-its die in bijna iedere organisatie gebruikt worden is daar een voorbeeld van. Mislukte lijm bracht iemand op het idee van de post-its. Organisaties laten echter veel kansen en dus kapitaal liggen als ze de waarde van ideeënbronnen enkel aan het toeval overlaten.

Het ID- managementmodel is een instrument om de collectieve denkkracht in organisaties te mobiliseren, ideeën te selecteren en te implementeren. Zo maken organisaties effectiever gebruik van het potentieel dat al aanwezig is. Men kan sneller en beter op veranderingen inspelen en bij vraagstukken putten uit een portfolio met eerder bedachte oplossingen.

ID- managmentIdeeënmanagement is bouwen aan je organisatiedoelen door effectief gebruik te maken van ideeën van medewerkers. Het hangt van de grootte van de organisatie, de visie en het ambitieniveau af hoe een organisatie ideeënmanagement neerzet. De bouwstenen van ideeënmanagement bestaan uit het managen van ideeën, het bewegen van mensen en organisatie en middelen.

Bouwsteen 1 Het managen van ideeën

 • Stimuleren door het op gang brengen en houden van ideeën.
 • Signaleren en registreren van ideeën
 • Beoordelen
 • Implementeren van uitgewerkte ideeën
 • Bewaren van ideeën als informatiebron

Bouwsteen 2 Het bewegen van mensen

 • Communicatie over visie, doelen en strategie
 • Informatie over procedures en keuzes
 • Motivatie

Bouwsteen 3 organisatie en middelen

 • Verantwoordelijkheden
 • Besluitvormingsproces over de selectie en implementatie van ideeën
 • Financiering
 • Ondersteunende systemen

Ateliers voor Vernieuwing onderzoekt graag hoe de bouwstenen in jullie organisatie ingevuld kunnen worden zodat het aansluit bij jullie doelen en ambitie.

Neem gerust contact met ons op voor het maken van een oriënterend gesprek , T 023 – 5266383 of mail naar vraag@vernieuwen.nl.