Welkom Profiel Producten
Opdrachten Partners in producten Publicaties
Inspiratie
Producten 4. Oogsten en vernieuwing realiseren

Hierbij gaat het om de vraag langs welke weg je resultaten oogst uit een vernieuwingstraject en vernieuwing daadwerkelijk realiseert.


  • Het project loopt vast op het gebrek aan draagvlak bij de steakeholders. Hoe kunnen we dat veranderen?
  • Ideeën genoeg, divergeren kunnen we wel. Maar hoe brengen we ideeën tot werkelijkheid?
  • We bedenken creatieve concepten, Onze klanten kiezen dan vaak voor de minder baanbrekende concepten. Hoe kunnen we voorkomen dat een klant uit angst voor een concept kiest?
  • Hoe kunnen we in dit pilotproject lerend vernieuwen vormgeven?
  • We hebben een prachtig nieuw concept. Hoe kunnen we enkele risico’s die we zien reduceren en een paar minpunten ombuigen naar kansen?
  • Hoe communiceren we de ideeën die we bedachten strategisch in de organisatie?
  • Hoe kunnen we bij de implementatie van ons nieuwe informatiesysteem de gebruikers tijdig betrekken?