Welkom Profiel Producten
Opdrachten Partners in producten Publicaties
Inspiratie
Producten 3. Vernieuwende instrumenten & creatie methoden inzetten

Hierbij gaat het om de vraag wat de organisatie aan instrumenten en methoden in kan zetten om inhoud te geven aan vernieuwing.


 • We werken vaak volgens hetzelfde stramien en willen dat veranderen.
 • De ideeënbus werkt niet. Welk ander instrument kunnen we inzetten om de ideeën van onze mensen te benutten?
 • Hoe kan ik creatieve marketingconcepten samen met mijn klanten ontwikkelen?
 • We willen met meer creativiteit beleid ontwikkelen en intern mensen opleiden die brainstormsessies kunnen begeleiden.
 • We willen onze klanten meer betrekken bij productontwikkeling, welke methoden kunnen we daarvoor gebruiken?
 • We hebben ideeën nodig voor een lastig maatschappelijk vraagstuk. Hoe pakken we dat aan?
 • We zijn in onze communicatie naar klanten sterk verbaal gericht, hoe kunnen we meer gebruik maken van beelden?
 • Met welke methoden kan je snel nieuwe ideeën bedenken?
 • Hoe kunnen we op een andere wijze tot een werkplan komen dan we gewend zijn te doen?
 • We gebruiken de bekende creatieve denkmethoden en willen zelf nieuwe methoden ontwikkelen.
 • Hoe kunnen we een creatief proces anders vormgeven dan volgens een vast stramien van divergeren en convergeren?
 • Hoe kunnen we creëren in plaats van denken?
 • Hoe kunnen we de ideeën van burgers op een andere manier betrekken bij beleid dan via inspraak?