Welkom Profiel Producten
Opdrachten Partners in producten Publicaties
Inspiratie
Producten 1. Ontdekken van vernieuwende zienswijzen en koersbepaling

Hierbij gaat het om vragen over de uitdaging, inhoud en doelstelling van vernieuwing in relatie tot de organisatiedoelen en over het creatieve klimaat in de organisatie.


 • De efficiencyslag hebben we gemaakt, harder werken is geen oplossing. Slimmer werken wel. Hoe kunnen we slimmer werken?
 • Hoe kunnen we onze vernieuwingsspier lenig houden?
 • Hoe blijven we ons onderscheiden in de markt?
 • Wat zijn onze patronen die vernieuwing tegenhouden?
 • We willen een vernieuwingsconfrontatie: wat gaat in onze organisatie wel en niet goed? Wat kan beter? Wat daagt ons uit om onze grenzen te verleggen? Wat willen we veranderen? Welke toegevoegde waarde willen we realiseren? Wat willen we als organisatie betekenen?
 • We willen een nieuwe visie ontwikkelen op onze dienstverlening.
 • Welke vernieuwende doelen willen we bereiken? Welke koers gaan we varen om onze doelen te realiseren? Wat vraagt dat van onze mensen en het creatieve klimaat in onze organisatie of team?
 • Hoe bewegen we van reactief naar pro- actief werken?
 • Hoe kunnen we vernieuwing tot een feest maken?
 • Hoe kunnen we meer doen met minder middelen
 • Hoe kunnen we er voor zorgen dat creativiteit in de genen van onze organisatie komt te zitten?
 • Hoe kan ik als manager handen en voeten geven aan vernieuwingsmanagement?