Welkom Profiel Producten
Opdrachten Partners in producten Publicaties
Inspiratie
Producten Ateliers voor Vernieuwing

De praktijk laat zien dat organisaties op het gebied van vernieuwing op vier verschillende niveaus voor vraagstukken staan. De vier niveaus zijn: ontdekken van vernieuwende zienswijzen en koersbepaling; creatieve vermogens ontwikkelen; vernieuwende instrumenten en creatiemethoden inzetten; oogsten en vernieuwing realiseren. Deze niveaus kennen een onderlinge samenhang. Ateliers voor Vernieuwing ontwierp daarvoor de vernieuwingscarrousel.

Het aanbod van Ateliers voor Vernieuwing sluit aan bij de behoefte van organisaties om vernieuwingsvraagstukken op één of meerdere niveaus tegelijk aan te pakken. Je bepaalt dus afhankelijk van de situatie in je organisatie waar je in de carrousel stapt en welke ronde je maakt.

De rol die we bij vernieuwing vervullen varieert van adviseur, interim-manager, co-producent, co-creator, procesbegeleider, coach, inspirator, organisator, denktank of opleider. De rollen zijn divers, maar altijd helder.